Wspólne Nabożeństwo Szczecińskich Kościołów Reformacyjnych

Wspólne Nabożeństwo Szczecińskich Kościołów Reformacyjnych

28 października 2018 r. | godz. 11.00 | Aula Wydziału Humanistycznego US przy ul. Krakowskiej

 

„…… i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze Królestwa Niebios; i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie….”

Mat. 16;18-19

 

„…..Jezus odpowiadając rzekł im: Zburzcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję….

Ale On mówił o świątyni ciała swego….”

Ew. Jana 2;19-21

 

Piękna planeta Ziemia jest szczególnym miejscem we wszechświecie stworzonym przez Boga. Patrząc na nią z perspektywy kosmosu możemy podziwiać wielkie oceany, korony ośnieżonych górskich szczytów, piaszczyste pustynie. Zmierzając w kierunku jej powierzchni widzimy rzeki, jeziora, lasy. Zwiększa się ilość barw i kolorów, by w końcu zbliżając się coraz bardziej dojrzeć skupiska ludzi i dzieła przez nich stworzone: wielkie budowle, drogi, mosty….Dla ludzkiego oka są to zachwycające obrazy, jednak jest budowla, której człowiek z tej perspektywy nie jest w stanie zobaczyć. Widzi ją natomiast Pan Bóg i jest ona dla Niego najpiękniejsza i najcenniejsza. Boży Kościół – ludzie, w których mieszka Święty Boży Duch. Wspólnoty ludzi złączone pod panowaniem Jednorodzonego Syna Bożego – Chrystusa Jezusa, który za nich umarł i zmartwychwstał. On ich nabył za cenę własnej krwi, odkupił, oczyścił, uświęcił, wciąż ich żywi i pielęgnuje. Tak jak On odbijają blask Bożej Chwały – dzieci wołające do  Ojca: Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi! Ta budowla trwa i rośnie, aż Budowniczy skończy dzieło. Każde spotkanie jakiejkolwiek cząstki tej wspólnoty to Jego szczególna obecność pośród nich. Tak obiecał, a On zawsze dotrzymuje słowa! To dlatego Jego Słowo jest w centrum ich życia i prowadzi ich w ziemskiej pielgrzymce.

Boży Kościół składający się z prawdziwych uczniów i naśladowców Jezusa to najwspanialsza budowla na ziemi.

Tej szczególnej więzi i Jego błogosławionej obecności pragniemy doświadczać  podczas uroczystego wspólnego nabożeństwa w niedzielę 28 października. Spotkajmy się tego dnia razem dla Bożej chwały i naszego zbudowania.

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Szczecińskiego Tygodnia Reformacji

Pastor Mariusz Socha

Udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn