Szczeciński Tydzień Reformacji

Uwielbienie Boga: sens i cel naszego życia

Mateusz Wichary Po co istniejemy? Istnieje wiele odpowiedzi. Przeanalizujmy te najpoważniejsze. Dla rodziny? Zgoda – lecz czy sensem życia jest samo jej posiadanie, czy coś więcej? Ludzie, których kochamy, i ludzie, którzy nas kochają? To chyba najpoważniejsza odpowiedź; ale i tu może
Read More

Semper reformanda – największe wyzwanie Kościoła, czyli jak radzić sobie ze starym i nowym w Kościele

Mateusz Wichary „…każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebios, podobny jest do gospodarza, który dobywa ze swego skarbca nowe i stare rzeczy” Mt 13:52 Otwarcie się na nowo na Słowo Boże w XVI wieku okazało się rewolucyjne. Nie tylko pozytywnie. Okazało się, ż
Read More

W Nim. Sprawiedliwość Chrystusa i nasz grzech.

Mateusz Wichary Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zysk
Read More

Jedyny Syn i Zbawiciel w Ewangelii Jana

Mateusz Wichary Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. J 3:36   Apostoł Jan był wyjątkowy. Nie ujmując oczywiście niczego ani Pawłowi, ani Piotrowi, ani pozostałym. Zapis życia Jezusa – Ewangelia – jego autorstwa j
Read More

Odwaga i pokora przyjmowania łaski

Mateusz Wichary „Pokora w Piśmie Świętym nie jest udawaniem bezwartościowej osoby, czy też odmową obejmowania odpowiedzialnych stanowisk. Oznacza przyjęcie w pełni świadomości wyznaczonego przez Boga zajmowanego miejsca. Bycie pokornym to realizowanie Bożych poleceń, tak jako wy
Read More

Ratunek od grzechu

Mateusz Wichary Oto urodziłem się w przewinieniu I w grzechu poczęła mnie matka moja.Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy I objawiasz mi mądrość ukrytą.Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony; Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę.(Ps 51:7-9)  Życie w zgodzie z Bożym Słowem
Read More

Sola Scriptura i semper reformanda: filary niezmienności i dynamiki protestantyzmu

Mateusz Wichary Istnieją dwie zasady podejścia do Pisma Świętego i jego zrozumienia oraz zastosowania w protestantyzmie, które dają mu dwie konieczne dla wierności Bogu cechy. Pierwsza z nich to sola Scriptura (tylko Pismo), która stoi na straży wierności Słowu Bożemu. Druga to semper
Read More