Szczeciński Tydzień Reformacji

Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Szczecinie