Szczeciński Tydzień Reformacji

Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór Betel