Szczeciński Tydzień Reformacji

Organizatorzy

Kościół Ewangelicko-Augsburski
Kościół Ewangelicznych Chrześcijan II
Kościół Zielonoświątkowy Zbór Betezda
Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Szczecinie
Kościół Zielonoświątkowy Zbór Betania
Inkubator Społeczność Chrześcijańska Kościół Chrześcijan Baptystów
Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór Betel